ČESKÁ TŘEBOVÁ – Jedním z bodů programu zasedání zastupitelů bylo schválení závěrečného účtu hospodaření města v roce 2014. “Město proti schválenému rozpočtu hospodařilo lépe téměř o 12 milionů korun. Celkový ten přebytek rozpočtu v loňském roce byl 15 milionů 168 tisíc korun,” uvedl vedoucí finančního odboru Radoslav Budil. “Já si myslím, že výsledek hovoří sám za sebe. Je vidět, že se v našem městě nerozhazuje a že vždycky vážíme, za co se mají finanční prostředky vynakládat,” doplnil starosta města Jaroslav Zedník. Projednána a odsouhlasena byla také první letošní rozpočtová změna. “Zahrnuje zapojení všech dotací, které jsme v průběhu toho půlroku dostali. Týká se transferových dotací ze státního rozpočtu,” řekl Radoslav Budil. “Jsme dělali dílčí úpravy, protože když sestavujeme rozpočet, tak do něj dáváme ceny, které vychází z projektu. Proběhla výběrová řízení a ukázalo se, že ty ceny jsou nižší než jsme předpokládali,” podotknul Jaroslav Zedník. Pomyslná zelená byla udělena 15 záležitostem, které se týkaly výkupů a prodejů pozemků. Zastupitelé rovněž zaujali souhlasné stanovisko k “Pozemkové úpravě v obci Skuhrov”. Ta je vyvolána Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. “V programu zasedání to bylo proto, aby město, pokud by mělo nějaké výhrady, mohlo vstoupit do jednání. Ty úpravy ale probíhají podle plánu, takže nebyl důvod do toho vstupovat,” vysvětlil starosta Zedník. Dále byl schválen záměr pořízení “Programu regenerace městské památkové zóny na roky 2016-2025. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro žádosti o dotace. “Netýká se to jen městských záležitosti, ale i vlastníků nemovitostí, které jsou v této památkové zóně,” upřesnil Jaroslav Zedník. Rozhodnuto bylo i o udělení dotací na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2015.