LANŠKROUN – Někteří už možná nakupovali suroviny na salát ke štědrovečerní večeři, ale v sálu zámku se sešli zastupitelé města.

Hned v úvodu zasedání byla započata slovní přestřelka mezi zástupci koalice a opozice. Představitelé sil, které jsou v menšině, se radních dotazovali na dodatek číslo 4 ke smlouvě o dílo. Ten byl mezi městem a dodavatelem stavby kulturního domu uzavřen s tím, že může dojít k předání s vadami a nedodělky. “Nám nejvíce vadí to, že vlastně město přebere stavbu a přebere s tím i odpovědnost za tu stavbu. Tedy věci, které se budou dodělávat po tom předání, tak už budou probíhat v odpovědnosti města,” vypíchl jednu ze skutečností, které opozici znepokojují zastupitel města Jiří Hurych. “Já si myslím, že to je v pořádku, že to je špatná interpretace. Právní oddělení samozřejmě dodatek, než ho dostala rada, kontrolovalo,” okomentoval výše uvedené starosta města Radim Vetchý.

Další diskuse se týkala zrušení pracovního místa správce městských lesů a odborného lesního hospodáře ve stávající podobě, kdy obě dvě funkce zastával zastupitel za Společně pro Lanškroun Roman Bureš. “V době, kdy rada města rozhodla o zrušení této pozice, neměla žádnou představu o tom, jak to bude od 1. 1. 2019 fungovat. A z toho jednání rady města jasně vyplývá, že toto zrušení pozice je naprosto účelové,” uvedl k problematice zastupitel města Jiří Kráčmar. Podle starosty Radima Vetchého se jedná pouze o organizační změnu a řešení je připraveno: “Změnou chceme docílit lepšího fungování a lepší kontroly. Znamená to, že jednu pozici rozdělíme na dvě, to znamená odborný lesní hospodář bude jedna osoba, správce lesa bude druhá osoba.”

Do programu jednání byl dodatečně zařazen bod, jenž se týkal dopisu, který vedení města obdrželo od lékařů a zdravotnických pracovníků. Jeden z nich přednesl jejich stanovisko osobně. “My jako zdravotníci přece jen se přikláníme k tomu, postavit novou moderní velkokapacitní polikliniku takzvaně na zelené louce, to znamená na pozemku, který se uvolnil vedle stávající polikliniky,” sdělil OIK TV praktický lékař Zbyněk Černý.

Zástupci opozičního Demokratického fóra vznesli požadavek, aby došlo k porovnání původního a alternativního návrhu na výstavbu polikliniky. Toto usnesení nebylo odsouhlaseno, ale bylo revokováno to z 15. listopadu letošního roku. “Tu problematiku chceme s nimi řešit a v novém roce rada začne stanovovat další postup a bude vyjednávat s lékaři o obsahu toho dopisu,” řekl starosta města Radim Vetchý.

Usnesení týkající se dotačních programů, rozpočtových opatření a majetkových záležitostí byla projednána a schválena bez větších třenic a svárů.