ÚSTÍ N. O.: Rada města doporučila zastupitelstvu města, plánovaném na pondělí 17. června, vydat Obecně závaznou vyhlášku města o regulaci používání zábavní pyrotechniky.