ČESKÁ TŘEBOVÁ – Studovna Městského muzea Česká Třebová byla dějištěm dalšího zasedání zastupitelstva, jehož řady po rezignaci opustil hejtman Pardubického kraje. “Nechci, jako celá řada kolegů, kumulovat více funkcí. Chci se plně věnovat práci na Pardubickém kraji,” odůvodnil své odstoupení Martin Netolický. Nejvyššího krajského představitele po složení slibu zastupitele nahradil Igor Paar.

I on si následně vyzkoušel nové elektronické hlasovací zařízení. Jeho prostřednictvím byly odsouhlaseny majetkové záležitosti. Jako například výkup pozemku pro záměr výstavby cyklostezky do obce Rybník.

Pomyslná zelená byla také udělena opakovanému podání žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště na sídlišti Trávník.

Další bod jednání se týkal podpory sportovních oddílů a jejich trenérů. Zastupitel Aleš Spirman poukazoval na to, že by měl být přesně definován klíč, podle nějž jsou prostředky z městské kasy přerozdělovány. “Můžeme pravidla neustále upravovat. Koneckonců zásady pro rozdělování dotací se každý rok podrobují určitým změnám,” řekla k tématu starostka města Magdaléna Peterková. Pro příjemce dotací doplňme informaci o tom, že jejich žádostem bylo vyhověno.

Největší diskuse proběhla při schvalování návrhu vyhlášky o regulaci hazardu. Někteří zastupitelé poukázali na skutečnost, že v případě uvedení vyhlášky do praxe bude městský rozpočet chudší o zhruba 5 až 7 milionů korun. “Jenom mám obavy, aby právě tyhle peníze nebylo tou první cestou, že nebudou peníze pro tyhlety záležitosti, které dělám,” sdělil OIK TV zastupitel města a dlouholetý sportovní trenér Lubomír Vašina. “Nemyslím si, že by zrovna peníze z hazardu byly určeny na sportovní činnost. Já se domnívám, že důležité je, jak budeme hospodařit,” odvětila starostka města Magdaléna Peterková. Vyhláška o regulaci hazardu byla nakonec 20 hlasy z 26 možných schválena. Účinnosti má nabýt 30. dubna letošního roku.

Ve zbývajícím průběhu zasedání už pouze zástupci České pirátské strany požádali, aby jim i kolegům byly podklady pro jednání zasílány v jiném formátu. “My bychom chtěli, aby tyto dokumenty byly ve formě PDF/A, čitelného strojového PDF, kde se může používat vyhledávání fulltextem. Zrychlí to i práci zastupitelů při přípravě na zastupitelstvo,” odůvodnil žádost zastupitel města Jiří Ducháček. “Ty materiály budou chodit tak, aby si v nich mohli zastupitelé listovat a aby se mohli připravit na jednání zastupitelstva,” uzavřela starostka města Magdaléna Peterková.