ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Orlickoústecká veřejnost byla seznámena s plánem revitalizace areálu Perly 01 v centru města. Kde má vzniknout to či ono se přítomní dozvěděli z úst starosty města Petra Hájka, architekta Milana Ševčíka a zástupkyně koordinátora projektu Renaty Šedové. Nejdříve byl na tiskové konferenci představen regulační plán, který naznačuje kde budou stát budovy, kudy povedou místní komunikace nebo cyklistické trasy a také znázorňuje veřejnou zeleň. „Naší základní vizí je vytvořit strukturu na místě dnešních hal, které jsou překážkou pro obyvatele, protože jsou neprostupné,” řekl Milan Ševčík, vedoucí projektu regulačního plánu. Nové ulice a náměstí tak rozšíří centrum města. Naplánováno je také rozdělení jednotlivých budov. Některé by mohly patřit podnikatelům jako jejich prodejny, sídla pro drobnou výrobu nebo poskytování služeb. Jiné budovy by měly sloužit městu. „Město celkem logicky se bude ucházet o získání dotací z evropských prostředků, proto připravujeme program, který je zaměřen na vzdělávání a na rozvoj příležitostí v rámci podnikání. Je to projekt, který nese v tuto chvíli název Labyrint člověka,” uvedl starosta Petr Hájek. Jeho součástí by mělo být vzdělávací centrum s jednacím sálem a prostory pro Střední školu uměleckoprůmyslovou, která by zde kromě učeben provozovala dílny. V nich by své technologie zpřístupnila veřejnosti nebo třeba absolventům školy. „Věříme, že Labyrint člověka je projekt, který bude výjimečný v rámci celého kraje. Jeho jádrem bude IQ cetrum a Textilmánie,” pověděla Renata Šedová, koordinátorka projektu Labyrint člověka. Pod slovem Textilmánie se bude skrývat interaktivní muzeum textilu, kde si lidé budou moct na stavu utkat svoji vlastní látku. V současnosti je vypracován i návrh Domu dětí a mládeže. „Měl by to být polyfunkční objekt, v jehož centru je nová tělocvična, která v podstatě vytváří centrální prostor, do kterého se obrací jednotlivé učebny, zkušebny. V přízemí bude dokonce umístěna kavárna,” přiblížil budovu Milan Ševčík. Na střeše se počítá se zahradou a v suterénu s nahrávací místností. Zvenku by měl být postaven amfiteátr a lezecká stěna. Na některých místech území Perly bude zachován charakter někdejší továrny. „Uvažujeme, že zůstane zachován symbol textilky, to znamená komín, což bude takové poslední memento Perly jako textilní továrny,” řekl Petr Hájek. S tímto projektem revitalizace Perly 01 byla následně v Malé scéně seznámena i veřejnost.