ÚSTÍ NAD ORLICÍV Ústí nad Orlicí finišují práce na přípravě Strategického plánu rozvoje města pro období 2021 až 2027. Začátkem ledna ve dvou termínech proběhlo v online prostředí jeho veřejné projednání s cílem přiblížit tento plán obyvatelům města.