ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zhruba před deseti lety se začalo v Ústí nad Orlicí mluvit o možném propojení ulice Kostelní s ulicí Huso, tedy centra s Roškotovým divadlem. Nyní se záměr konečně rozběhl. Město zná dodavatele, termín začátku i konce prací.

Základem bylo vyjednání spolupráce mezi městem a Římskokatolickou farností děkanství Ústí nad Orlicí. Jelikož se bude pracovat na pozemcích ve vlastnictví místní farnosti. “Muselo dojít k dohodě jednak o dohodě na rozsahu toho projektu a jednak o dohodě na financování tohoto projektu a zároveň na další spolupráci v rámci údržby tohoto prostoru,” objasnil starosta města Petr Hájek.

Město v minulosti neúspěšně žádalo o dvě dotace. Proto nyní akci financuje zcela z vlastních zdrojů. “Došlo ke změně v tom rozsahu projektu a vlastně současný projekt se bude realizovat v hodnotě zhruba 6 milionů korun,” doplnil starosta města  Petr Hájek.

“Předmětem díla je především vybudování sítě cest, včetně osvětlení,” uvedla Eva Holásková z Odboru rozvoje města. Cesty, na kterých se budou střídat dva typy povrchů, by měly být zpevněné. Jedna z nich bude bezbariérová, druhá bude se schodištěm. U obou bude také několik laviček. V rámci projektu dojde také k úpravě zeleně.

Dodavatel už byl vybrán. “Soutěž je uzavřená, je vybraný dodavatel, je podepsaná smlouva o dílo, ta stavba začne v srpnu letošního roku, termín dokončení je duben v příštím roce,” uzavřel starosta města Petr Hájek. Projekt by měl být dotažen do svého finále v souvislosti s 60. výročím Kocianovy houslové soutěže.