zdroj: Ples pro Tebe 2023

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V sobotu 18. listopadu se konal již devátý ročník benefiční akce „Ples pro Tebe“ v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Tato akce, kterou pořádají mladí lidé a rodiny z farnosti, se stala tradicí od roku 2013 a každoročně shromažďuje prostředky na podporu konkrétních rozvojových projektů.

Za uplynulých osm ročníků putovala na projekty papežských misijních děl více než půl milionu korun. Letos měla akce za cíl získat finanční prostředky na zajištění pitné vody ve dvou odlehlých oblastech Zambie – Mupata a farnost sv. Josefa v provincii Kasama. Nedostatek pitné vody v těchto oblastech postihuje bezmála 6000 dětí a vede k vážným zdravotním problémům. Aby se tato situace změnila, je nutné zakoupit materiál na skladování pitné vody a její rozvody a také pokrýt náklady na vyvrtání studny. Výtěžek letošního plesu bude tedy věnován právě tomuto účelu, aby bylo možné poskytnout přístup k čisté pitné vodě.

Letos chyběl tahák minulých let ústecký Black band, který nahradila kapela GentleBand – skupina mladých nadšenců, kteří, jak o sobě sami píší, hrají s elánem sobě vlastním pro radost a potěchu svou i všech posluchačů. 

Další změnou oproti minulým letům byla absence aukce uměleckých předmětů, nicméně oblíbená tombola, kavárna s domácími zákusky a tradiční večeře na plese nechyběly. Předtančení na téma „sen“ se tentokrát ujala místní mládež. 

Letošní účast byla, možná s ohledem na prodloužený víkend, menší než v předešlých letech a výtěžek nedosáhl rekordní částky. Návštěvníci se ale přesto dobře bavili. “Svou útratou přispěli k dobré věci. Ples pro Tebe je možná “kapkou v moři” v boji proti chudobě, nemocem a nespravedlnosti, ale i tak nás těší, že můžeme svým úsilím nejen zkvalitnit život pár tisícům lidí v zemích třetího světa, ale i přispět ke kultuře v našem městě,” uvedl hlavní organizátor plesu Josef Javůrek.

Hlavním cílem týmu je nadále pokračovat v tradici a dále rozvíjet tuto akci pro dobročinnost. “Za organizátory bych chtěla poděkovat všem účastníkům, sponzorům a dobrovolníkům, kteří přispěli k úspěchu letošního plesu i všech předchozích ročníků. Jejich pomoc a štědrost pomůže zlepšit životy lidí v odlehlých oblastech Zambie,” uvedla spolupořadatelka Kateřina Skalická a dodala: “Akce „Ples pro Tebe“ tak nadále plní svůj dobročinný účel a ukazuje, že i malý příspěvek může mít dopad na životy těch, kteří potřebují pomoc.”