ČESKÁ TŘEBOVÁ – Vedení města vyslyšelo volání obyvatel sídliště Křib po novém dětském hřišti. To bude mít rozlohu 108 metrů čtverečních a mělo by být dokončeno k datu zahájení nového školního roku.

Nejedná se o projekt soukromého investora typu “Rákosníčkova hřiště”, ale o akci spadající do plánu obnovy města. “Tato stavba je plně hrazena z prostředků města pro rok 2016. Vybudována bude za zhruba 1 milion a 450 tisíc korun,” řekl vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl.

Akce je sice prezentována jako hřiště pro děti, ale nově vznikající zábavně-odpočinková zóna by měla sloužit všem věkovým skupinám obyvatelstva. “Obsahuje jak herní prvky pro malé děti, například houpačku, prolézací loď, chůdy, tak tři cvičební stroje, které jsou určeny pro starší generaci,” vysvětlil Karel Švercl.

Součástí projektu je také zhotovení nového kontejnerového stání s opláštěním a doplnění hřiště lampou veřejného osvětlení a mobiliářem.