ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Na páteční ráno 20. března svolal starosta města Petr Hájek mimořádné jednání Bezpečnostní radu správního obvodu Ústí nad Orlicí v důsledku vyhlášení Nouzového stavu v celé ČR. V úvodu starosta shrnul přijatá opatření a plněné úkoly nejen ve městě, ale i ve správním území. Stručnou informační zprávu předložili zástupci územního odboru ZZS, HZS a jednotek SDH. Tajemník Městského úřadu Ústí nad Orlicí následně seznámil členy Bezpečností rady s omezením činnosti úřadu a nouzovým způsobem zajištění nejnutnějších agend úřadu.

Veřejnost je ze strany města a městského úřadu pravidelně informována prostřednictvím elektronických portálů jako jsou webové stránky města a profil na sociální síti, dále prostřednictvím audio zpráv v městském rozhlasu, informačními letáky v prostorách vstupu do radnice nebo telefonicky v případě telefonování na pracoviště městského úřadu.

Pro uklidnění a usnadnění nastalé situace jsme připraveni Vás pravidelně informovat a poskytovat potřebnou pomoc.