ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Velký sál Kulturního domu v Ústí nad Orlicí byl svědkem konání ustanovujícího zastupitelstva města, ze kterého byl poprvé v historii uskutečněn živý internetový přenos. Z celkových dvaceti sedmi zastupitelů jich bylo přítomno dvacet šest. Tomáš Teplý byl pro nemoc omluven. Nově zvolená zastupitelka Jarmila Cindrová rezignovala, nahradil ji Bohumil Machačný. Všichni přítomní zastupitelé po odsouhlasení programu složili slib.

Poté následovala volba starosty města, na jehož post byl navržen jediný kandidát, lídr vítězného sdružení “Oušťáci”. Pro hlasovalo dvacet zastupitelů, šest se jich zdrželo. Potřetí za sebou byl do této funkce, pro volební období 2018 až 2022, zvolen Petr Hájek. “Já to vnímám jako velký závazek, děkuju za důvěru, kterou mě zastupitelstvo, ale de facto i spoluobčané ve volbách dali, ale je to opravdu závazek a opět mě čeká velká penzum práce,” sdělil nám Petr Hájek.

Po volbě starosty následovala volba uvolněného místostarosty. Zvolen byl jediný navržený, Jiří Preclík, pro kterého hlasovalo dvacet zastupitelů, šest se jich zdrželo. Na starosti mu zůstal odbor sociálních věcí a životního prostředí, nově dostal ještě další funkci. “Nově mě byla dána do vínku městská policie, se kterou se samozřejmě budu muset podrobně seznámit, jak přesně funguje a navázat s nima novou spolupráci,” dodal Jiří Preclík.

Na post neuvolněných místostarostů byli na další čtyři roky navrženi a následně schváleni Matouš Pořický a nováček Pavel Svatoš. “Já si samozřejmě myslím, že v tuhletu chvíli jsou to pro mě zase další 4 roky práce, práce pro město, kterou samozřejmě očekávám, protože na tomto postu místostarosty, který má na starost majetkoprávní odbor, se tato práce samozřejmě z jakéhokoliv postu očekává a jsem na to připraven,” řekl OIK TV Matouš Pořický. “Myslím si, že je to velká výzva a určitě to bude pro mě velká snaha přispět tomu, aby město Ústí nad Orlicí bylo dále rozvíjeno a rozkvétalo,” dodal Pavel Svatoš.

Do rady města usedne kromě starosty a místostarostů také Petr Strákoš, Anna Škopová, Jan Zábrodský, Luboš Bäuchel a Jan Pokorný. Následně byly rozděleny funkce pro zastupování města.

Směr jakým se chce město Ústí nad Orlicí dál ubírat je jasný. “Máme společných řadu priorit, je to jednak pokračovat v revitalizaci území Perla, to znamená zejména výstavba nového Domu dětí a mládeže a výstavba technické infrastruktury. Pak je to určitě revitalizace parku u Roškotova divadla,” nastínil plány Petr Hájek.

Další jednání zastupitelstva je naplánováno na pondělí 10. prosince.