LANŠKROUN – V sálu lanškrounského zámku se zastupitelé sešli na svém dalším jednání. Na programu bylo především hlasování o úvěru ve výši 160 milionů korun a schvalování rozpočtu na rok 2017.

V úvodu jednání se řešil dotaz zastupitelky Stanislavy Švarcové na odesílání zápisů z Rady města. Poté následovaly vstupy veřejnosti, ve kterých se řešil mj. i následující bod jednání, kterým byl úvěr ve výši 160 milionů korun na stavbu Společenského domu a rekonstrukci Polikliniky. Dlouho se diskutovalo o výhodách a nevýhodách, podobných úvěrech v jiných městech, nebo o půjčkách Lanškrouna v minulosti. “Já neříkám úvěr nebrat, ale říkám ten úvěr si rozmyslet, a podložit ho řádnými argumenty, protože analýza, která byla předložena je nedostatečná, je jednostranná, jednostranně výhodná, ve prospěch vzetí úvěru,” sdělil Jiří Kráčmar

Pro schválení úvěru hlasovalo 15 zastupitelů, proti byli 4 a 2 se zdrželi. “Ten úvěr je velice dobře poptaný a nabídnutý. Úroková sazba 1,15 sfixovaná na 20 let si myslím nám dává takovou záruku dalším zastupitelstvům, v tom rozhodování o penězích, ” sdělil Radim Vetchý. “Zastupitelé se tady rozhodli, aniž bychom znali konečnou částku investice, aniž by byl vysoutěžený dodavatel. Čili my tady vezmeme úvěr, odsouhlasíme úvěr a nevíme, jaká bude konečná částka, kterou budeme investovat,” sdělil Jiří Kráčmar.

Následně zastupitelstvo projednávalo návrh rozpočtu města na rok 2017. Příjmy by měli být ve výši zhruba 186 milionů 764 tisíc korun. Oproti tomu výdaje 203 milionů 509 tisíc. Pro přijetí návrhu hlasovalo  17 zastupitelů. “Rozpočet je schválený jako deficitní s tím, že deficit se hradí z přebytků letošního roku. Protože neznáme výši celé investice, už dnes bychom měli vytvářet rezervy na to, abychom mohli tu investici případně dofinancovat a v dnešní době udělat deficitní rozpočet je trestuhodné,” řekl Jiří Kráčmar. “Finanční prostředky města jsou v dobré kondici, ten schodek je do jisté míry zastoupen i prostředky, které předpokládáme, že získáme z dotací a v případě získaní dotací ten schodek bude ponížen,” sdělil Radim Vetchý.

Poté se řešilo např. přidělování dotací jednotlivým organizacím, krajinářská koncepce, pojmenování nově vzniklé ulice nebo umístění sochy Kajícího se hříšníka.