TŘEBOVICE V ČECHÁCH – A u prvního školního dne ještě zůstaneme. Nová tradice přišla s novou ředitelkou do Základní školy v obci Třebovice. První školní den tam spojili s pasováním dětí na prvňáčky. Ráno se sice sešly ve škole, další program se ale odbýval na nedalekých kurtech.

Nové školáky i ostatní žáky prověřil v soutěžích a hrách, které jim vedení školy přichystalo ve spolupráci s českotřebovským Domem dětí a mládeže Kamarád. Na děti čekalo celkem deset pohádkových stanovišť, za jejichž absolvování získaly keramickou medaili a drobné dárky od obce. Přichystán byl i kulturní program ve formě vystoupení orientální tanečnice a skupiny místních seniorek. Nově nastupující žáci pak před zraky svých rodičů podstoupili pasování na prvňáčky. Pasoval je rytíř z historické skupiny šermířů a děti si domů odnášely pasovací dekret, šerpu i svou první knížku. Celkem bylo v Třebovici uvedeno do školního stavu 8 dětí, 4 chlapci a 4 dívky. Výuku budou absolvovat ve třídě s žáky druhého ročníku školy.