Česká TřebováStřední škola technická a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové by se už zanedlouho mohla proměnit v regionální centrum pro kybernetické vzdělávání s odpovídajícím kvalitním zázemím. Zařadí se tak mezi další školy v republice jako třeba v Praze, Brně, Dvoře Králové či České Lípě, kde byly realizovány podobné projekty. Tyto aktivity mají podporu Pardubického kraje.