zdroj: coaledu

Letohrad – V kulturním domě se 18. dubna 2024 uskutečnila třetí přednáška roku od neziskové vzdělávací organizace coaledu. Tento večer byl věnován stále aktuálnějšímu tématu kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní analytik Pavel Bašta z Akademie CZ.NIC poskytl cenné informace o nebezpečích, která na lidi číhají on-line.

Kybernetické hrozby a útoky

V průběhu své přednášky Pavel Bašta rozvedl témata, která jsou klíčová pro pochopení současného kybernetického prostředí. Mezi nejčastější hrozby patří:

  • Phishing: Útočníci využívají falešné e-maily a webové stránky k získání citlivých údajů, jako jsou hesla a údaje o kreditních kartách.
  • Ransomware: Malware, který šifruje data oběti a vyžaduje výkupné za jejich opětovné zpřístupnění.
  • Malware a spyware: Škodlivý software, který může poškodit počítače, krást data nebo sledovat aktivity uživatele bez jeho vědomí.

Důležitost soukromí a anonymity online

Pavel Bašta zdůraznil, že ochrana soukromí a udržení anonymity on-line jsou základní lidská práva a základní pilíře bezpečnosti v digitálním věku. Soukromí online zabraňuje:

  • Finančním ztrátám: Ochrana finančních údajů může zabránit podvodům a krádežím identity.
  • Osobním útokům: Udržování anonymity může chránit uživatele před osobními útoky nebo obtěžováním.

Účastníci si z přednášky odnesli nejen znalosti, ale i „nástroje“ pro lepší ochranu ve světě plném on-line hrozeb. Jitka Krejsová, ředitelka neziskové vzdělávací organizace coaledu, komentovala povedenou, a hlavně přínosnou večerní přednášku: „Večer jako tento nám ukazuje, jak důležité je vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vážíme si podpory od zkušených odborníků jako je Pavel Bašta a děkujeme všem účastníkům za jejich angažovanost.“

 Jitka Krejsová také důrazně poukázala na význam osvětových akcí pro všechny věkové skupiny. „Naše společnost se neustále digitalizuje a s tím roste i počet kybernetických hrozeb. Je naší odpovědností jako vzdělávací organizace poskytnout veřejnosti nástroje a znalosti potřebné k obraně se proti těmto hrozbám,“ má jasno ředitelka coaledu.

Plány do budoucna?

Coaledu plánuje rozšířit své aktivity a nabídnout další kurzy a semináře, které budou pokračovat v osvětě a zvyšování bezpečnostní gramotnosti veřejnosti. Série dalších přednášek má ambici stát se klíčovým zdrojem informací a podpory pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak se chránit v digitálním světě.

Coaledu je neziskovou vzdělávací organizací, která byla minulý ro

zdroj: coaledu

k s cílem poskytovat volnočasové aktivity pro žáky, nabízet kurzy a šířit informace o kybernetické bezpečnosti pro všechny věkové skupiny. Díky podpoře města, jednotlivců a místních firem, jako je například coalsoft s. r. o., se coaledu snaží vytvářet silnější a bezpečnější digitální prostředí pro každého.

Pro více informací o nadcházejících událostech a aktivitách coaledu navštivte webovou stránku coaledu.cz.