ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V rodišti Jaroslava Kociana proběhl již 22. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie. Příchozí se v kostele Nanebevzetí Panny Marie mohli zaposlouchat jak do vystoupení pěveckých, tak varhanických.

Ve hře na královský nástroj se publiku představili Lukáš Dvořák, Jiří Stodůlka a Ondřej Valenta. Mezi účinkujícími sbory nemohla chybět domácí Cecilská hudební jednota pod vedením Cecilie Pecháčkové. Vystoupily také další sbory, konkrétně Chrámový sbor Václav Stará Boleslav, Velkobystřický chrámový sbor a Emauzský sbor a orchestr Praha.