Č. TŘEBOVÁ: Na pondělí 21. února od 15:00 hodin je do badatelny městského muzea svoláno zastupitelstvo města. na programu je také Schválení rozpočtu města na rok 2022 a nebo Obecně závazná vyhláška o době nočního klidu.