Č. TŘEBOVÁ: Sobotní večer byla Muzejní nocí zahájena sezóna v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově.