ČESKÁ TŘEBOVÁ – Za účasti představitelů Pardubického kraje, města a dodavatelů byly řidičům symbolicky předány do užívání zrekonstruované úseky silnic z České Třebové do Zhoře a z České Třebové do Skuhrova.

Slavnostního přestřižení pásky na nově opravené části silnice vedoucí z České Třebové do Skuhrova se ujali zástupci kraje, města a stavebních firem.

Opraven byl úsek od křižovatky s místní komunikací ve směru na letiště až po křižovatku s místní komunikací na Studenou Hůru. Silnice je sice nyní už průjezdná, úplně dokončena bude ale později. Opravena totiž musí ještě být propust v horní části stavby, kterou migrují živočichové. Celkové finanční náklady byly vyčísleny na zhruba 13 milionů korun, které zaplatil Pardubický kraj a Státní fond dopravní infrastruktury.

Druhou opravenou komunikací je silnice druhé třídy č. 358 v úseku od podjezdu pod železniční tratí v České Třebové až po již opravenou silnici ve Zhoři. Do oprav přibližně tři a půl kilometru dlouhého úseku vozovky investoval Pardubický kraj se Státním fondem dopravní infrastruktury téměř 28 milionů korun.

Komentář