LANŠKROUN – V jednom nejmenovaném českém filmu byl železniční přejezd, jehož zabezpečovací zařízení fungovalo opačně než bývá zvykem. V Lanškrouně také místy dochází k poruchám, ale tamní zastávku a její okolí čekají rozsáhlejší změny. Nádraží disponuje nadbytečným počtem kolejí. Alespoň podle záměru, o kterém Správa železniční dopravní cesty informovala zástupce města. Těm bylo sděleno, že má dojít k odstranění dvou kolejí, dvou výhybek a posunutí jedné výhybky. Počítá se také s opravou nástupiště a úpravou železničného přejezdu. Pod bezpečnější pohyb chodců v jeho okolí se má podepsat i město. “My se na té akci budeme spolupodílet tím, že navážeme na ten železniční přejezd chodníky. Z té strany blíž kulturnímu domu,” řekl Radim Vetchý. Realizace městské investice je naplánována na letní měsíce. Finanční náročnost akce zatím nebyla vyčíslena, protože rozpočet na rok 2019 budou lanškrounští zastupitelé schvalovat v březnu.

Komentář