ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Město ocenilo talentovanou mládež. „Cenu Comenius“ obdrželi žáci základních škol, nižšího stupně víceletého gymnázia a speciální základní školy za vynikající studijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos, umístění v soutěžích či propagaci města. Kandidáti ocenění, jejich doprovod a vedení města se setkali v obřadní síni radnice.

Letos popáté se tam uskutečnilo předávání „Ceny Comenius“ talentované mládeži. Ceremoniál byl zahájen slavnostním projevem starosty Ústí nad Orlicí Petra Hájka. Z jeho rukou následně přebírali cenu žáci, které nominovali ředitelé škol. Jako první se do pamětní knihy zapsala Kateřina Dudlová. Ta vzorně reprezentovala na ME v šachu. Veronika Fajtová a Lucie Fišarová sbíraly úspěchy na přírodovědných soutěžích. Aneta Francová převzala ocenění za úspěchy v oblasti sportu, když se stala krajskou přebornicí v tenisu. Jiří Kada reprezentoval na celorepublikovém kole řečnické soutěže „Mladý Démosthenes“. Svého výkonu i „Ceny Comenius“ si považoval.

Za reprezentaci v Mezinárodní soutěži v psaní dopisů byla odměněna Veronika Motlová. Mariya Paulavets zvítězila v krajském kole literární soutěže „O pardubický pramínek“. Daniel Rössler se stal Mistrem světa v soutěži družstev na šampionátu leteckých modelářů. Za úspěšnou atletku Ivu Skalickou převzal cenu otec. Desátým nositelem ocenění se stal Michael Srb. Ten vavříny sbíral na zeměpisných a matematických soutěžích. Sestavu mladých talentů doplnila Nikola Zárubová, která se prezentovala výbornými výkony ve sportu a na Mistrovství České republiky ve společenském tanci.

Komentář