ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Město Ústí nad Orlicí si přichystalo novinku v podobě rozklikávacího rozpočtu. Občané a široká veřejnost tak mají možnost ze svých počítačů, tabletů či mobilů nahlédnout do městské kasy.

Město Ústí nad Orlicí od srpna letošního roku zveřejňuje na svých webových stránkách průběžné informace o plnění rozpočtu s tím, že informace jsou aktualizovány vždy k patnáctému kalendářnímu dni v měsíci. V tzv. klikacím rozpočtu se veřejnost nyní může seznámit např. s informacemi o příjmech a výdajích nebo výsledky hospodaření ve srovnání s plánem. Portál nenabízí pouze souhrnná čísla, je také možné si i rozkliknout hospodaření jednotlivých odborů a pro větší přehlednost je prezentace městské kasy vybavena také grafy. V záložce vývoj příjmů a výdajů budou navíc od roku 2017 k dispozici informace o plnění rozpočtu k příslušnému datu ve srovnání s minulým rokem.

Komentář