ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Obyvatelé Ústí nad Orlicí dostali možnost od města bezplatně získat kompostéry a rozšířit tak mobiliář své zahrady.

Na přelomu let 2015/2016 si občané Ústí nad Orlicí mohli v areálu bývalé Perly vyzvednout objednané kompostéry, které jim byly poskytnuty zdarma. “Město si uvědomuje to, že toho odpadu je čím dál víc. Se nám to hromadí v těch nádobách, kterým se říká popelnice, a my potřebujeme, aby ten odpad, který se ukládá na skládky byl co nejmenší, nebo aby se snižoval, to bylo jedna z úvah, proč se zrovna řeklo, že se dají kompostéry občanům,” řekl místostarosta města Jiří Preclík.

Připraveno bylo na 800 kompostérů. “Jediná podmínka byla trvalý pobyt na území města Ústí nad Orlicí a samozřejmě musejí mít pozemek, na který můžou dát ten kompostér,”  sdělil místostarosta města Jiří Preclík.

Kompostováním se jednak ušetří finance za odvoz a zpracování bioodpadu, ale také životní prostřední. “Kompostéry tady jsou v podstatě rok, resp. nějakýho tři čtvrtě roku. Přínos to je, protože samozřejmě dřív, když se sekala tráva, tak se to hromadilo na obrovskejch kupách a nevypadalo to tady moc hezky. Teď ty kompostéry doopravdy velice pomáhaj v tom, že z toho zase vznikne ta hlína,” řekl uživatel kompostéru Martin Hodoval.

Kompostéry se rozdávaly i v sousedních Libchavách, kde ale nabídka byla větší než poptávka a tak došlo k dohodě o přesunu těch přebytečných do Ústí nad Orlicí. “Fakticky jsme dostali 68 kompostérů v červenci, a v tuto chvíli jsou k dispozici k rozebrání občanům, kteří můžou chodit na Odbor životního prostředí, kde se sepíše smlouva o zápůjčce a darování kompostérů,” sdělil vedoucí, odboru Životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí Tomáš Kopecký.

Ti, kteří si nestihli kompostér opatřit na přelomu roku tak budou mít ještě šanci.

Komentář