ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Technohrátky nejsou jedinou akcí na podporu technického vzdělávání. V Ústí nad Orlicí se mezi takto orientované události řadí také “Přehlídka strojírenských firem”. Tu ve spolupráci s dalšími subjekty pořádá Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Kulturní dům v Ústí nad Orlicí se zaplnil stánky těch, kteří měli v úmyslu návštěvníky přesvědčit o platnosti výroku, že “řemeslo má zlaté dno”. Zatímco 9 technicky zaměřených středních škol se pokusilo zaujmout žáky posledních ročníků základního vzdělávání, 25 strojírenských firem zacílilo svou pozornost na budoucí absolventy učebních a maturitních oborů. Hlavní náplní 4. ročníku přehlídky, jež se pravidelně koná koncem ledna, bylo zvýšit zájem o technické vzdělávání v našem regionu. Jak všechny vzdělávací ústavy, tak průmyslové podniky totiž sídlí právě na Orlickoústecku.

Komentář