školní vinohrad

PARDUBICE / TBILISI – V rámci projektu Regionální rozvojové agentury a Pardubického kraje mohli své zkušenosti porovnávat učitelé a studenti ze dvou převážně zemědělských škol, a to z Lanškrouna a z gruzínského Tsinamdzgvriantkari.

Gruzínská škola má sice 130letou tradici založenou místním statkářem, ale před osmi lety byla nejprve zrušena a později obnovena, nyní s moderními cíli hospodářské školy pro tento region a jeho potřeby. Učí tu především ovocnářství, vinařství, lesnictví, včelařství a chovatelství, ale vzdělání tu najdou také třeba nábytkáři, traktoristi, elektrikáři, kadeřnice, švadleny a další. Zatím ji navštěvuje kolem 250 žáků, další přibydou po dostavbě internátu příští rok.

„Škola je sice na začátku, ale má velké ambice, a proto u nás hledá inspiraci pro svůj rozvoj a zejména možnosti čerpání různých evropských dotací,“ uvedl radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek a pokračoval: „Gruzie je země, kam po staletí jezdili zemědělští odborníci z Čech a je díky svému podnebí proslulá vinařstvím, ovocnářstvím a chovem včel.  Proto i tyto zkušenosti jsou pro naši školu cenné.“

Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně v minulých letech získala evropské dotace na nový kravín, veterinární ordinaci i vlastní mlékárnu. Patří k nejlépe vybaveným školám v republice v tomto oboru a gruzínským partnerům má tudíž co nabídnout.

„Na gruzínské škole je zajímavé velké propojení s praxí, velkou část týdne tráví studenti přímo v konkrétních provozech a teoretická výuku zabírá jen jeden až dva dny v týdnu. Byli jsme se podívat ve výuce včelařství, kde nás seznámili s chovem včel a  naučili rozeznávat kvalitu medu. Dále jsme měli možnost navštívit výzkumný ústav ovocnářství a vinné révy, kde jsme mohli poznat bohatý genofond odrůd vinné révy a různých druhů ovocných dřevin. Ve škole jsme potom viděli moderně zařízenou učebnu pro obor nábytkářství. Zde se do budoucna počítá s otevřením oboru umělecký řezbář. Škola je velice dobře vybavena technickými pomůckami, které studenti mohou využívat. Je škoda, že o jejich obory zatím není dostatečný zájem, asi to nějakou dobu potrvá, než se škola po letech znovu nastartuje. Mají ohromný potenciál, ale je potřeba dobudovat zázemí studentů – jídelnu a internát,“ sdělila Irena Ehlová, učitelka odborných předmětů na lanškrounské škole a dodala: „Škole můžeme pomoci hlavně v oblasti výuky a například ve využívání informačních technologií v oblasti zemědělských oborů.“

Čtyři čeští studenti si připravili do Gruzie prezentace v angličtině o regionu i své škole, ale zajímali se i o místní výuku. „Jednou z mnoha věcí, která nás zaujala a líbila se nám, byla vybavenost tříd sloužících k výuce odborných předmětů, vzhledem ke zdejším finančním poměrům,“ konstatovala studentka Olga Černá i za sebe i své kolegy a pokračovala: „Překvapila nás také velikost pozemků školy, které jsou využívány pro praktickou výuku studentů. Rádi bychom vyzdvihli směřování školy k oborům, jejichž absolventi mohou v místě lehce najít zaměstnání. Tato škola je jedinou svého druhu v Gruzii a podle našeho názoru je třeba ji více propagovat a případně jí pomoci jak finančními prostředky, tak i sdílením našich znalostí a zkušeností v oblasti praktické výuky.“

Komentář