ilustrační foto

PARDUBICKÝ KRAJ – Několik systémových řešení v podobě nových informačních postupů v oblasti zdravotnictví připravuje zavést Pardubický kraj. Řešení by měla usnadnit práci zdravotnickému personálu a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

Jedná se tři projekty takzvané eHealth, tedy elektronického zdravotnictví. Jejich celková hodnota činí zhruba 45 milionů korun a kraj na ně získá velkou část financí z Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který současně oznámil: „Vedle těchto dílčích eHealth projektů kraje pak sama akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje souběžně připravuje rozsáhlou systémovou nadstavbu v podobě jednotného nemocničního informačního systému, tzv. NIS.“

Konkrétně chce vedení kraje nyní ve svých zdravotnických zařízeních zavést elektronizaci zdravotnické dokumentace, sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotnických služeb a modernizaci stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové dokumentace.

Naším zájmem je, abychom co nejvíce ulehčili práci zdravotnickému personálu. Informační systémy by měly být čitelnější a univerzálnější. Doktor z jedné nemocnice se tak například bude moci jednoduše podívat na zdravotní dokumentaci pacienta, který byl ošetřen v jiné nemocnici,“ vysvětlil Ladislav Valtr a dodal: „Věřím, že větší efektivita práce, kterou přinesou projekty eHealth, bude jedním z faktorů, které dílem také napomohou řešit problém nedostatku personálu ve zdravotnictví.“

V rámci elektronizace zdravotnické dokumentace kraj pořídí a nechá zavést informační systémy a pořídí také potřebné hardwarové i softwarové vybavení. Další projekt by měl přinést výměnu a sdílení informací o zdravotní péči mezi všemi relevantními poskytovateli zdravotnických služeb v kraji a tím přispět ke snížení nákladů, zvýšení efektivity a kvality poskytnuté péče a snížení rizika negativních dopadů na životy a zdraví pacientů. V plánu je také modernizovat systémy pro zobrazení a výměnu obrazových informací například z rentgenu, ultrazvuku, CT a podobně. „Všechny tři krajské projekty by měly být realizovány postupně v průběhu třinácti měsíců. Implementace hlavního informačního systému zajišťovaného přímo NPK bude samozřejmě náročnější,“ dodal radní Valtr.

Komentář