REGIONV loňském roce se mezi městy Česká Třebová a Litomyšl opravoval úsek silnice druhé třídy číslo 358. Pardubický kraj do této investiční akce vložil 186 milionů korun. Doprava byla svedena na objízdnou trasu. Té se před nedávnem dostalo částečné rekonstrukce.