ČESKÁ TŘEBOVÁ – První čtyři etapy rekonstrukce silnice I/14 vedoucí skrz Českou Třebovou jsou za námi. Tím to však nekončí. Další pokračování je naplánované hned záhy.

Pátá etapa oprav se bude provádět od 9. do 15. července. Bude prováděno frézování a pokládka asfaltových vrstev od odbočky do ulice Husova k čističce odpadních vod ve směru na Ústí nad Orlicí. Od 11. do 14. července budou přilehlé ulice a vjezdy do nemovitostí uzavřeny.

16. až 22. července se stavební práce přesunou od ulice Jana Pácla do odbočky k ulici Husova a to taktéž ve směru na Ústí nad Orlicí. 18. až 21. července bude zakázán vjezd do přilehlých ulic a stavení.

Sedmá etapa vedoucí od čističky odpadních vod k odbočce na sídliště Lhotka bude probíhat od 23. do 29. července ve směru do centra města. Zákaz vjezdu do přilehlých ulic a nemovitostí bude 25. až 28. července.

Poslední etapa bude probíhat od 30. července do 5. srpna ve směru do centra. A to od odbočky na sídliště Lhotka k obchodní zóně. Úplně uzavřené budou přilehlé ulice a vjezdy do nemovitostí od 1. do 4. srpna.

Komentář