foto: Město Lanškroun

LANŠKROUN – V průběhu letošního roku byla do plánu investičních akcí města zařazena také oprava části ulice B. Smetany a to v úseku před základní školou, tzn. mezi křižovatkami ulic Havlíčkova a Palackého. Oprava měla navázat na výměnu plynovodu a kanalizace v této části ulice a měla být zahájena na začátku října. Předmětem opravy měly být nejen stavební úpravy komunikace, ale také nové chodníky, veřejné osvětlení a dopravní značení. Soutěž na zhotovení veřejné zakázky proběhla, nabídku ale podal pouze jeden zhotovitel. Rada města na svém zasedání dne 18. 10. nakonec rozhodla smlouvu se zhotovitelem nepodepsat.

Projektová dokumentace je připravená, výběrové řízení proběhlo, přihlášený byl jeden zhotovitel, část ulice B. Smetany se přesto v letošním roce celkové opravy nedočká. Rada města rozhodla nakonec smlouvu s vítěznou firmou nepodepsat a opravu odložit. „Důvodem byl fakt, že se nepodařilo v přijatelném termínu získat stavební povolení a zhotovitel by nakonec nebyl schopen dokončit opravy komunikace ještě v tomto roce,“ vysvětluje Jiří Zatloukal, referent Odboru investic a majetku. To by znamenalo prodloužení stavebních prací a také uzavírky celé ulice až do jara příštího roku.

Navíc v tomto roce byla ulice Smetanova již několikrát v částech uzavřena, z důvodů rekonstrukce plynovodu a kanalizace. Vedení města tak nechtělo v zimních a navazujících jarních měsících ještě více znepříjemňovat dopravní situaci občanům bydlícím v této lokalitě. Začátkem příštího roku bude vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele této veřejné zakázky. „Rekonstrukce části ulice B. Smetany byla odložena především s ohledem na obyvatele dané lokality a termín získaného stavebního povolení. Ještě před podpisem smlouvy bylo zřejmé, že zhotovitel nedokáže, z objektivních důvodů, splnit termín dokončení, který byl stanoven výběrovým řízením do konce letošního roku. Rada města nechtěla odsouvat dokončení rekonstrukce na jarní měsíce roku 2022 s tím, že by nedokončení stavby přineslo komplikace lidem, kteří na ulici žijí. Nechtěli jsme, aby zde byli občané vystaveni nepříjemnostem v podobě rozkopaných chodníků, objízdné trasy a všudypřítomného bláta v zimních měsících. Akce je připravena a realizace může proběhnout za příznivějších podmínek v příštím roce,“ dodává starosta města Radim Vetchý.