ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ve studovně muzea zastupitelé schválili rozpočtovou změnu číslo 3 v roce 2017, pravidla rozpočtového provizoria a vzali na vědomí střednědobý výhled rozpočtu města. Všem těmto bodům byla udělena pomyslná zelená bez větších debat. Diskutovalo se však o záměru získání úvěrového rámce hospodaření města. Martin Netolický chtěl dokument doplnit o některé informace. “Protože ten úvěrový rámec je stanovený na roky 2018 až 2022, tak bychom jako zastupitelé měli vědět, na co budou čerpány případné úvěrové prostředky,” řekl zastupitel města a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. “Když město schválilo poptávku na tento rámec, tak to pořád město k ničemu nezavazuje. Nezavazujeme se, že si bereme nějaký úvěr, nějakou půjčku,” vysvětlil starosta města Jaroslav Zedník.

Zastupitelé dále odsouhlasili 8 majetkových záležitostí a uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti Pardubickým krajem. Schváleny byly také dvě obecně závazné vyhlášky. Jedná z nich se týkala akcí, jejichž pořádání by bez udělení výjimky bylo v rozporu s pravidly o době nočního klidu. Druhá se vztahuje k místním poplatkům. “Ty se hlavně týkají obchodníků, kteří využívají veřejný prostor k jinému účelu než ke kterému byl ten chodník nebo ta komunikace určená,” doplnil starosta Zedník.

V závěru zasedání se ke slovu dostali také zástupci veřejnosti. Jaroslav Všetula rozproudil diskusi o záměru vybudování trampského muzea. K dosavadní podobě tohoto projektu se vyjádřili i někteří zastupitelé. “Já mám pocit, že tenhle projekt má ještě celou řadu otázek a že bude nutné v rámci přípravy rozpočtu opravdu o tom důkladně diskutovat,” uvedl zastupitel města Petr Poldauf. “Já si myslím, že ta zásadní diskuse o trampském muzeu proběhne na příštím zastupitelstvu města,” uzavřel starosta Jaroslav Zedník.

Komentář