ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Orlickoústečtí zastupitelé se naposledy v letošním roce sešli! Na programu svého zasedání měli např. Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2018 nebo Návrh na pořízení změny územního plánu města.

V úvodu zasedání se přítomní rozloučili s tajemnicí městského úřadu Evou Kalouskovou, kterou na začátku příštího roku nahradí Marcel Klement. V průběhu jednání zastupitelé například odhlasovali sto tisícovou dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra na rozvoj a údržbu sportovišť. Na pořadu jednání bylo také rozpočtové provizorium na rok 2018. “Zastupitelstvo města schválilo pravidla rozpočtového provizoria, kterým se bude řídit hospodaření města po dobu od 1. ledna 2018 až do schválení rozpočtu na rok 2018 a předpokládáme, že k tomu dojde 12. února 2018,” sdělil vedoucí finančního odboru MěÚ Jozef Polák.

Na programu jednání byla také řada majetkoprávních úkonů, nebo schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad. Zastupitelé také hlasovali o Návrhu na změnu nedávno  schváleného územního plánu města. Návrh ale neprošel. “Ten požadovaný návrh řeší území, které v územním plánu je nezastavitelné. Žadatel zde chce postavit výrobní areál, který by sice byl navázán na letiště, ale bohužel není nijak provázán s technickou infrastrukturou,” vysvětlil starosta města Petr Hájek (OUŠŤÁCI).

Jedním z posledních bodů tohoto jednání bylo stanovení výše odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města, a v samotném závěru si z řad veřejnosti vzal slovo Marek Mana, člen místní organizace ČSSD. “My jako část nespokojených členů bysme se chtěli distancovat od nevkusných článků v místním zpravodaji, a myslíme si, že pan Řeháček není úplně prostě pro nás teď ideální předseda, kterého bychom chtěli,” sdělil Marek Mana, člen místní organizace ČSSD. “Řeknu to tak, každá politická strana má svoje hujery, pan Mana k nim patří. Nic víc k tomu nemám co dodat,” reagoval zastupitel města Jaroslav Řeháček (ČSSD).

Nedlouho před vystoupením svého stranického kolegy Jaroslav Řeháček z jednacího sálu odešel. “Proč jsem nebyl přítomen? Protože jsem musel odevzdat jeden z těch článků, které tady zřejmě pan Mana kritizoval na Městský úřad, protože dneska byl poslední termín,” vysvětlil zastupitel města Jaroslav Řeháček (ČSSD).

Znovu by se zastupitelé města Ústí nad Orlicí měli sejít v únoru příštího roku.

Komentář