LANŠKROUN – V lanškrounském Domě s pečovatelskou službou došlo od února ke změně podmínek, za jakých se do tohoto zařízení přijímají klienti. Důvodem byl velký počet zájemců o tento druh bydlení.

V současné době město jako zřizovatel organizace Sociální služby Lanškroun nedokáže uspokojit poptávku po bytech u lidí, kteří asistenci pracovníků pečovatelské služby opravdu potřebují. “V poslední době se totiž stávalo, že se do domu s pečovatelskou službou hlásili především lidé, kteří měli potřebu řešit svou bytovou otázku” vysvětlila důvod Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Lanškrouně. Rada města se proto rozhodla problém řešit schválením nových kritérií pro příjem klientů. Cílem těchto opatření je, aby do zařízení byly umísťovány pouze osoby, které pomoc pečovatelů opravdu potřebují.

Klíčem k vyřešení problému má být nový bodovací systém, na základě kterého budou klienti přijímáni. Sociální pracovníci mají přihlížet zejména na to, do jakého stupně příspěvků na péči žadatel spadá. “Vzhledem k tomu, že příspěvek na péči přiznává posudkový lékař jako odborník, tak lze předpokládat, že člověk, který má příspěvek na péči, což znamená, že potřebuje v některých životních potřebách pomoct, nezvládá je sám, bude potřebovat tu pečovatelskou službu,”  řekla Věra Ptáčková. Při posuzování žádosti o přijetí sehrají roli i další kritéria hodnocení. “Nejvíce bodů získá občan, který už odebírá pečovatelskou službu ve své domácnosti, odebírá ji pravidelně. O něco méně bodů je tehdy, pokud ten občan odebírá pečovatelskou službu příležitostně, potřebuje občas doprovodit nebo velký úklid si objedná.” dodala.

V průběhu letošního roku osloví pracovníci veškeré žadatele a provedou sociální šetření. Ale ještě není prý nic ztraceno. I ti, kteří bydlí například ve čtvrtém patře bez výtahu a mají problémy s pohybem mohou dostat šanci. Rada města má možnost v takovýchto případech udělit výjimku, a to někomu, kdo nebude podle nového systému hodnocen.

Komentář