ČESKÁ TŘEBOVÁ – Při nedávné návštěvě hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického v jeho domovině přišla řeč i na stav silnic v okolí města. Největší pozornost byla věnována komunikacím číslo 35846 a 35847.

Jejich oprava byla částečně zhotovena a rekonstrukce pokračuje v dalším úseku. Konkrétně od hráze rybníka Hvězda ke křižovatce se silnicí první třídy číslo 43.

Dotčené cesty má ve správě Pardubický kraj, který na jejich obnovu vynaloží mezi 60 až 90 miliony korun. “Krajské komunikace zdaleka nebyly konstruovány po stavební stránce na zátěž, která v současné době je v celém okolí,” sdělil OIK TV hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Povrchu nejen těchto silnic nesvědčí zejména jízda kamionů a jiných těžkých vozidel. Právě ty jsou používány pro obsluhu překladiště vzniknuvšího před několika lety v takzvané českotřebovské průmyslové zóně. Zástupci kraje, kteří se musí starat o více než 3 000 kilometrů komunikací druhých a třetích tříd, oslovili s žádostí o příspěvek na opravu společnost provozující logistické centrum. “My pořád jednáme řádově o deseti milionech korun, to zdaleka nepokrývá veškeré náklady. Zatím k dohodě úplně nedošlo, i když vzájemné porozumění se ukazuje, že možné bude. Pravděpodobně,” uvedl ke stavu jednání hejtman Netolický.

My jsme se s prosbou o vyjádření obrátili na představitele firmy. Jeho stanovisko přepisujeme z e-mailové korespondence. “Potvrzuji, že jsme se s panem Netolickým setkali a mohu potvrdit, že jednání budou pokračovat. Nerad bych se k tomu zatím vyjadřoval, protože jednání nejsou ukončena. Ale mohu Vám slíbit, že Vás o výsledku budeme informovat,” napsal výkonný ředitel společnosti Peter Kiss.

Otázkou zůstává, do jaké míry bude v případě nepříznivého výsledku rokování ohrožena oprava dalších úseků silnic. “Ta situace zejména kolem obce Semanín směrem na Zádolky je stále kritická, zejména tedy v té zastavěné části obce Semanín, čili my počítáme s rekonstrukcí,” řekl Martin Netolický.

Celou záležitost budeme nadále bedlivě sledovat a jakmile to bude možné, přineseme Vám nové informace.

Komentář