ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Od letošního září by se mělo také město Ústí nad Orlicí zařadit mezi města, která disponují zařízením pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. I zde vznikne klub pro mládež, jehož cílem bude smysluplně je zaměstnat v jejich volném čase. Vznik zařízení umožní dotace na projekt v rámci městského programu prevence kriminality.

Pracovně dostal klub název volnočasový a dětem ve věku 6 – 15 let by měl sloužit čtyři dny v týdnu, šest hodin denně. V současné době je záměr ve stádiu hledání vhodných prostor. Probíhá také výběrové řízení na provozovatele, jehož úkolem bude zajistit nejen dostatečnou náplň, ale také personál nutný pro provozování. Jako nejvhodnější prostory se zatím organizátorům jeví některý z objektů ZŠ Třebovská v Hylvátech, které jsou jednou ze sedmi současných sociálně vyloučených lokalit města Ústí nad Orlicí. Otevření klubu se plánuje na měsíc září, pracovat by měl zatím do konce roku 2013. Bude-li o služby zájem, hodlá město zajistit financování i pro roky následující.

Komentář