ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V roce 2013 město Ústí nad Orlicí získalo bezúplatným převodem, z majetku Pardubického kraje, budovu bývalého domova mládeže Střední zdravotnické školy pod nemocnicí. S objektem je plán jasný, bude v něm stacionář.

Stavba byla pozdržena díky skutečnosti, že se do prvního výběrového řízení nepřihlásil žádný účastník. Město muselo řízení opakovat. Nyní je již dodavatel vybrán. Termín dokončení je stanoven na srpen příštího roku. “Dotace je z prostředků Evropské unie a činí 90%. Celkové náklady stavby budou představovat cca 31 milionů, tzn. že spoluúčast města je v tomto případě něco málo před 3 miliony korun,” sdělil nám starosta města Petr Hájek.

Vlastní stavební práce budou zahájeny po podpisu smlouvy v září. Nový stacionář získá kapacitně nadčasovou a pro jeho klienty lépe přístupnou budovu. “Nová budova bude bezbariérová. To je to první, velmi důležité. A další věc, kterou nám bude poskytovat, jsou větší prostory a pro klienty mnohem větší soukromí, protože vzniknou jakési rodinné buňky, kde budou maximálně dvoulůžkové pokoje se společnou kuchyňkou a koupelnou,” vyprávěla plány Radka Vašková.

Takzvané rodinné buňky pro klienty týdenního stacionáře se budou nacházet ve spodním patře. Ty čeká i soukromý vstup. Dále se ve spodním patře vybuduje kuchyň, jídelna, šatny a zázemí pro personál. Vrchní patro se bude zejména věnovat dennímu stacionáři. Centrem se stanou dvě denní místnosti. Jedna propojená s cvičnou kuchyňkou a druhá s keramickou dílnou. Úprav se dočká také zeleň na pozemku. Vybudují se i nová parkovací místa.

Komentář