LANŠKROUN – Rodiče z Lanškrouna, kterým se narodilo miminko, se musí na Vítání občánků přihlásit sami. Městský úřad už sám od sebe pozvánky na tuto akci rozesílat nebude. „V současné době nám chodí pouze jméno, příjmení dítěte, a jeho bydliště. Neznáme jeho rodiče, takže to je vlastně z nedostatku údajů o rodičích,” vysvětlila Marcela Štrauchová, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Lanškroun. Zájemci se musí přihlásit nejlépe osobně na podatelně městského úřadu. „Vyplní jednoduchý formulář, abychom zjistili jejich jména, příjmení, a adresu, kam můžeme poslat pozvánku na toto vítání,” řekla Marcela Štrauchová. A poté se můžou rodiče se svými miminky zúčastnit slavnosti v obřadní síni na zámku. Součástí ceremoniálu je mino jiné vystoupení žáků ZUŠ a projev starosty. Možnost účastnit se Vítání občánků nevyužívají všichni. V roce 2013 přišlo 86 % nových občánků, a o rok později 64 %. V České Třebové je situace podobná jako v Lanškrouně, na Vítání občánků je zapotřebí se přihlásit na městském úřadu vyplněním formuláře. Matrika v Ústí nad Orlicí má výhodu, protože se v tomto městě nachází porodnice. Nejdříve rozešle rodičům dopis o tom, zdali souhlasí se zasláním pozvánky a v případě souhlasu poté obdrží pozvánku.

Komentář