ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ve studovně městského muzea se zájemci o české dějiny mohli seznámit s celou řadou informací týkajících se významných zastávek na cestě ke stému výročí založení republiky. 8 gymnazistů si připravilo prezentace o zlomových událostech a klíčových osobnostech let 1918, 1938, 1948, 1968, 1989 a 1993.

Jednotlivé příspěvky obstarali Emma Kameníková, Beáta Hrdličková a Daniela Řeháková z 1. C, Petr Blaško z 5. A a Tereza Süsserová, Jan Verner, Tomáš Kupka a Jan Růžička ze 7. A.

Jako zdroje pro své práce žáci využívali internet, knihy a kroniky, znalosti pracovníků muzea a učitele Gymnázia Česká Třebová Jana Wątroby.

Komentář