PARDUBICKÝ KRAJ – Od pátku 11. září do odvolání bude na základě rozhodnutí Epidemiologické komise
Nemocnice Pardubického kraje ve všech pěti zařízeních Nemocnice Pardubického
kraje (NPK) opět platit zákaz návštěv. Na doprovod u porodu se tento zákaz
nevztahuje.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, zejména s přihlédnutím k provázanosti
nemocnic a situaci na Svitavsku, rozhodla Epidemiologická komise Nemocnice Pardubické
kraje o zákazu návštěv hospitalizovaných pacientů. „Opatřením chceme chránit pacienty i
personál. Mezi nakaženými se objevuje mnoho osob, které nemají žádné příznaky, o infekci
nevědí, a bohužel se tak mohou podílet na šíření nemoci. Takové osoby mohou být právě i
mezi návštěvami,“ vysvětluje ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje
Lucie Bareková s tím, že opatření platí do odvolání.

Výjimku z opatření mají návštěvy u dětských pacientů, osob se sníženým intelektem
a doprovod u porodu. Po domluvě s ošetřujícím personálem mohou návštěvy i nadále
k pacientům v terminálním stadiu nemoci. Ve všech případech je však nutné, aby návštěvy
nevykazovaly známky respiračního onemocnění nebo neměly zvýšenou teplotu. Všichni
musejí být vybaveni ochranou nosu a úst, případně dalšími ochrannými pomůckami.

Komentář