161012_exkurze-drazdanyČESKÁ TŘEBOVÁ – Dne 4. října 2016 se uskutečnil jednodenní poznávací zájezd do německých Drážďan. Zúčastnili se ho vybraní žáci kvarty, kteří studují německý jazyk.

V časných ranních hodinách začal náš výlet na českotřebovském vlakovém nádraží. Po dlouhé cestě vlakem s několika přestupy jsme v poledních hodinách dorazili do malebných Drážďan. Hlavním cílem našeho poznání byla nejproslulejší stavba německého baroka – galerie Zwinger se svými krásně upravenými zahradami. Pečlivě jsme si prohlédli zajímavou architekturu této stavby nejen zvenku, ale zhlédli také některé vnitřní vystavené exponáty. Prošli jsme centrem města a navštívili různé obchody v nákupním domě. Nezapomněli jsme ochutnat i regionální pochoutky. Počasí nám přálo, čas ubíhal a my se v pozdních odpoledních hodinách začali vracet zpět k domovu.

 Všichni jsme si výlet užili a zároveň také prověřili naše znalosti z německého jazyka. Naše poděkování patří PhDr. P. Poldaufovi a Mgr. J. Watrobovi, kteří pro nás tuto exkurzi připravili.

Kateřina Šikulová, 4.A

Komentář