ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ve znamení slunečnic a pomoci nízkoprahovému centru v Borku se v České Třebové konal ples občanského sdružení Za jeden provaz. V restauraci na Horách se přitom bavilo a doprovodný kulturní program sledovalo okolo jednoho sta tanečníků. Tzv. za jeden provaz táhli účastníci tradičního podzimního plesu již popáté.

Nechybělo u toho předtančení dětí ze ZUŠ, výstavka fotografií ze sběru ošacení, vyřezávání ovoce ani půlnoční překvapení v duchu orientu. Pořadatelé, českotřebovské sdružení Za jeden provaz, nezapomněli ani na potřebné, jimž je každoročně výtěžek plesu věnován. Tentokrát to bude sportovní koutek nízkoprahového zařízení v Borku, kam chtějí svou pozornost zaměřit. Vybavit ho chtějí podobně, jako loni relaxační a herní koutek. Plesem na to získali zhruba 20 tisíc korun. Předány budou na společném vánočním workshopu s výtvarnou dílnou.

Komentář