ČESKÁ TŘEBOVÁ – Při příležitosti 45. výročí založení orchestru a 30 let působení dirigenta Bohuslava Mimry se v prostorách Malé scény představil Komorní orchestr Jaroslava Kociana. Průvodním slovem zaštítil slavnostní koncert Josef Jan Kopecký.

V první části programu se prolínaly vzpomínky členů, mimochodem i Josefa Martince, který pamatuje úplné začátky tělesa, s hudebními vstupy. Druhé dějství večera bylo čistě hudební. Nastupující generaci umělců reprezentovala čtveřice mladých dam. Desetiletá houslistka Hana Jasanská vystoupila jako sólistka ve skladbě Charlese Dancla Air Varié. Trojice Markéta Dominikusová, Jana Mimrová a Kateřina Horká spojila síly v Romantické elegii pro housle, klavír a smyčcový orchestr z pera posledně jmenované mladé skladatelky.

Na rozloučenou se slavnostním koncertem, jímž Komorní orchestr Jaroslava Kociana oslavil jubilea, zaznělo Vivaldiho Concerto grosso pro čtvery housle, smyčce a continuo h moll.