ČESKÁ TŘEBOVÁ – V září loňského roku nás v požehnaném věku 94 let navždy opustil českotřebovský dirigent, hudební skladatel a pedagog František Kajetán Zedínek. V Malé scéně se nyní uskutečnil vzpomínkový koncert učitelů a absolventů Základní umělecké školy Česká Třebová.

V průběhu koncertu se nástrojů chopila řada současných i bývalých učitelů a absolventů Základní umělecké školy v České Třebové. Celkem v průběhu večera zaznělo 16 skladeb.

Hudební velikán František Kajetán Zedínek získal hudební vzdělání ve Slaném, dále jeho cesta vedla na Pražskou konzervatoř, kde studium ukončil absolutoriem ze skladby a státními zkouškami z klavíru a sborového zpěvu. Do České Třebové ho v roce 1951 přivedla základní vojenská služba. Po skončení vojny v České Třebové zůstal, a až do odchodu do důchodu učil v Základní umělecké škole. Působil také jako dirigent a sbormistr smíšeného pěveckého sboru Bendl. Během své bohaté kariéry zkomponoval a režíroval řadu děl, například operní skicu „Obrázky z Hor“, která pojednává o pobytu spisovatelky Boženy Němcové na Horách u České Třebové nebo dětskou operu „Červená karkulka“.

Komentář