ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Roškotovo divadlo slaví tento rok 80. let od svého založení. K této příležitosti se konalo v neděli 16. října slavnostní představení operety Johanna Strausse mladšího Netopýr.

Ještě před samotným představením, na které se platilo symbolické vstupné, si mohli návštěvníci v předsálí divadla prohlédnout dobové dokumenty, plány a fotografie. O historii divadla pohovořil ještě před začátkem operety Pavel Sedláček. Připomenul, že ne každé město velikostně srovnatelné právě s Ústím nad Orlicí se může pyšnit samostatnou divadelní budovou. A navíc od tehdejšího významného architekta třicátých let dvacátého století Kamila Roškota. Funkcionalistická budova divadla byla otevřena 26. září 1936.

Po té již jeviště zaplnilo Operní a operetní studio při Pěveckém centru v Karlových Varech spolu s taneční skupinou Strauss-balet a hudebním komorním souborem Divertimeto se velmi známou operetou Johanna Strausse mladšího Netopýr.

Komentář