ilustrační foto

PARDUBICKÝ KRAJ – I když topná sezóna začíná oficiálně až 1. října, chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si aspoň na noc začínají přitápět. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2016 do března 2017, došlo v Pardubickém kraji k 30 požárům způsobených komíny.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně.  Při těchto požárech dochází i k usmrcení osob nebo k jejich zranění.

Je jasné, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že řada úmrtí při požárech jsou právě požáry v domácnostech.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. Nejčastější příčinou bývá špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Připomeňme dva požáry z loňské topné sezony.

Dne 23. listopadu 2016 likvidovali hasiči v Moravské Třebové – Boršově požár komína

Při příjezdu hasičů na místo bylo zjištěno, že se jednalo o požár stropní konstrukce v okolí komína ve starém rodinném domě. Hasiči museli rozebrat dřevěnou stropní konstrukci. Příčinou vzniku požáru byl zazděný trám ke komínovému tělesu. Škoda byla tehdy vyčíslena na 100 tisíc korun.

Jednotky hasičů 18. listopadu likvidovaly požár dvoupodlažního rodinného domu v obci Čistá. Hořelo v přízemí domu. Majitel domu měl uvnitř domu velký nepořádek. Požár byl zpozorován již velmi dlouho, když z okna šlehaly plameny. Hasiči nalezli uvnitř domu ohořelé tělo muže. Příčinou vzniku požáru bylo zanedbání předpisů, tedy uložení hořlavých látek v blízkosti kamen na tuhá paliva. Škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun.

Legislativa

Úkony jako pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv jsou již pevně zakotveny v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“). Způsoby provádění kontrol, čištění a revizí spalinové cesty a termíny jejího čištění jsou dále stanoveny ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Novela zákona o PO je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík.

Nebezpečí požáru uvnitř komínů je aktuální především u spotřebičů na tuhá paliva. Při provozu komína nebo kouřovodu, který není zcela v pořádku (vlivem špatného technického stavu, špatné kvality tuhých paliv atd.), se na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle utvořit povlak sazí, které tvoří téměř čistý uhlík. Intenzita usazování, výška usazených sazí a nebezpečí vznícení sazí závisí na způsobu a druhu topení v kamnech na tuhá paliva. V příhodném okamžiku se saze vznítí a hoří. Při vyhoření sazí vznikají uvnitř komína teploty přes 1000 °C. Kvůli vysoké teplotě se pak mohou vznítit další hořlavé látky v blízkosti komína, těleso komína může prasknout, a i když nezpůsobí požár, spaliny mohou nic netušící obyvatele otrávit.

Hořící saze lze hasit pouze suchými hasivy, protože při použití vody by se mohl komín roztrhnout. Voda vlitá do rozpáleného komínového tělesa reaguje s uhlíkem obsaženým v sazích za vniku výbušného vodíku a oxidu uhelnatého. Vlivem teploty požáru pak může dojít k jejich iniciaci, a tedy k výbuchu. Vždy je vhodné volat hasiče a požár sazí nepodceňovat. Při snaze požár uhasit bez ochranných prostředků může dojít k těžkému zranění. Při otevření komínových dvířek hrozí sesutí hořících sazí do okolního prostoru, při práci na střeše zase hrozí riziko úrazu popálení od vylétávajících jisker.

Je třeba si uvědomit, že teplota spalin může dosahovat i několik set stupňů Celsia. Pokud se v kamnech topí nekvalitním uhlím nebo se spotřebič „přiškrtí“ a místo plamenného hoření dochází jen k pomalému nedokonalému odhořívání paliva vlivem nedostatečného okysličení za vzniku velkého množství sazí a dehtu, které se pak usazují na vnitřní straně komína. Někdy se může stát, že se plameny dostanou až do spalinové cesty, ale stačí i teplota spalin (horkého vzduchu), které saze následně zapálí. Pak už jde všechno ráz na ráz,“ popisuje začátek pohromy vyšetřovatel kpt. Bc. Václav Dostál.

Dál už jde vše rychle. Jakmile saze hoří, jdou velice špatně uhasit. Pokud není komín technicky uzpůsobený k tomu, aby vydržel vnitřní komínový požár, může pak dojít k jeho prasknutí,“ doplňuje Dostál.

V případě požáru sazí v komíně nebo při požárech, kde je podezření, že příčinou mohl být špatný technický stav komína, vyšetřovatel požárů vyžaduje doklad o kontrole čištění spalinové cesty nebo revizi komína. V případě nedoložení těchto dokladů pak v přestupkovém řízení hrozí fyzickým i právnickým osobám pokuta. Pokuta však v konečném důsledku není jediný finanční postih, ale může dojít ke krácení pojistného plnění.

Co mohu zkontrolovat sám?

Je kouřovod řádně upevněn?

Není spotřebič nebo kouřovod propálený?

Fungují uzávěry komínových dvířek?

Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?

Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Toto však v žádném případě nenahrazuje kontrolu provedenou oprávněnou osobou dle zákona o PO a vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty!

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné vybrat topeniště kotle nebo kamen.

Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám databáze:

O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Komentář