ilustrační foto

PARDUBICKÝ KRAJ – Hasiči Pardubického kraje v roce 2018 zasahovali celkem u 7004 událostí (Pardubice 1909, Chrudim 1644, Svitavy 1466, Ústí nad Orlicí 1985). Za 12 měsíců loňského roku likvidovali hasiči 929 požárů (Pardubice 329, Chrudim 194, Svitavy 182, Ústí nad Orlicí 224).

Rok 2018 byl z hlediska počtu požárů v porovnání v rozsahu posledních pěti let nadprůměrný Loňský rok je prozatím v Česku jedním z nejteplejších v historii měření. Nízké srážkové úhrny doprovázely často nadprůměrné teploty. Od začátku roku byly všechny měsíce s výjimkou února a března teplé až mimořádně teplé. Duben i květen byly nejteplejší za posledních 58 let, červen byl pátý nejteplejší, červenec sedmý a srpen třetí nejteplejší od roku 1961.

Na přímou úměrnost ukazují i čísla hasičů v Pardubickém kraji. V loňském roce zasahovali hasiči u 929 požárů. Za rok 2017 to bylo 680 požárů. Přímou linkou je pohled do kolonky požárů lesních porostů. V loňském roce hasiči zasahovali u 337 požárů v přírodním prostředí, v roce 2017 bylo požárů v přírodním prostředí 167.

Počet požárů určitě můžeme dát do souvislosti s horkým a suchým počasím v loňském roce. „Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří technické závady a také lidská nedbalost. Takový odhozený nedopalek cigarety v lese je takovou typickou ukázkou požárů zaviněných člověkem. Suché počasí obecně znamená příznivější podmínky pro vznik požárů,“ upřesňuje kpt. Bc. Václav Dostál, vyšetřovatel HZS Pardubického kraje. V loňském roce dokonce znamenalo pro hasiče i několik zásahů na chovných rybnících, kde kvůli nedostatku vody hrozil hromadný úhyn ryb a cisterny a čerpadla nastoupily k provzdušňování vody.

I z dlouhodobého pohledu je počet požárů vysoký. Dosud nejhořlavějším rokem v pohledu pěti let ve statistice byl rok 2015 s 808 požáry.

V roce 2018 bylo přímým působením požáru zraněno celkem 47 osob. Nejvíce požárů je evidováno jako požáry se základní evidencí (požáry trávy, potravin, skládek vraků automobilů a další) – těch vzniklo 459. Přestože se jedná o požáry, které nejsou dále došetřovány, za většinou z nich stojí lidská nedbalost.

Nejčastější příčinou vzniku požárů jsou technické závady, těch evidujeme v loňském roce 170. Další nejčastější příčinou vzniku požárů je v Pardubickém kraji nedbalost – 142 požárů. Úmyslně založené požáry s celkovým počtem požárů 63. Z celkového počtu požárů, které evidujeme, jich 11 zavinily děti.

V roce 2018 hasiči odstraňovali následky 1508 nehod (Pardubice 401, Chrudim 365, Svitavy 314, Ústí nad Orlicí 428) a poskytli lidem ve 3037 případech technickou pomoc (Pardubice 711, Chrudim 780, Svitavy 618, Ústí nad Orlicí 928). Do kategorie technické pomoci patří například nouzové otevření bytu, odstranění nebezpečného hmyzu, vyproštění osob z výtahu a v neposlední řadě asistence zdravotnické záchranné službě s transportem pacienta. V říjnu loňského roku hasiči odstraňovali následky vichřice. Po sečtení všech výjezdů, které se silným větrem souvisely, můžeme říci, že hasiči v celém kraji zasahovali u 400 událostí.

Největší události roku 2018 – co do počtu zasahujících jednotek a výše škody:

okres Pardubice

Požár lesa v obci Semín dne 6. – 7.května 2018. Požár likvidovalo 14 jednotek. Škoda 321.000 Kč, uchráněno 3.000.000 Kč. Příčina: úmyslné zapálení.

Požár v areálu Elektrárny Chvaletice dne 9. – 11. března 2018. Požár likvidovalo 7 jednotek. Škoda 40.000.000 Kč, uchráněno 100.000.000 Kč. Příčina: únik hydraulického oleje na těleso šoupěte ovládání přívodu regulované páry k turbogenerátoru.

okres Chrudim

Požár lesa v obci Smrček dne 4. – 5. července 2018. Požár likvidovalo 14 jednotek. Škoda 81.800 Kč, uchráněno 2.000.000 Kč. Příčina: rozdělávání ohňů v přírodě.

Požár dodávky, dvou nákladních automobilů a kolového nakladače v kamenolomu ze dne 3. – 4. března 2018 v obci Žumberk. Požár likvidovalo 5 jednotek. Škoda 6.770.900 Kč, uchráněno 2.100.000 Kč. Příčina: technická závada – vada materiálu, konstrukce, opotřebení.

okres Svitavy

Požár velkokapacitního seníku v obci Opatovec dne 7. – 13. srpna 2018. Požár likvidovalo 18 jednotek. Škoda 15.530.000 Kč, uchráněno 0 Kč. Příčina: samovznícení sena uskladněného ve velkokapacitním seníku.

okres Ústí nad Orlicí

Požár skládky v obci České Libchavy dne 26. – 27. května 2018. Požár likvidovalo 14 jednotek. Škoda 0, uchráněno 0.

Požár zemědělské usedlosti ze dne 23. – 24. dubna 2018 v obci Vraclav. Požár likvidovalo 8 jednotek. Škoda 4.315.000 Kč, uchráněno 3.000.000 Kč. Příčina: technická závada – vada materiálu, konstrukce, opotřebení – pravděpodobně nabíječka notebooku.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Komentář