Workshop LDO „Cesta k akrobacii“
Workshop LDO „Cesta k akrobacii“
Sobota 9. Listopadu 14:00 hod.
ZUŠ J. Kociana, Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí

pod vedením členů Cirk La Putyka Vojty Fülepa a Šárky Fülep Bočkové


Komentář