Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
Čtvrtek 23. Června 17:30 hod.
ZUŠ J. Kociana, Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí

p. uč. Kamily Šejnohové – klavír