Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
Úterý 14. Ledna 16:30 hod.
ZUŠ J. Kociana, Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí

p. uč. Marty Mikulecké – klavír


Komentář