Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru
Středa 4. Prosince 16:00 hod.
ZUŠ J. Kociana, Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí

p. uč. Ivany Charousové – kytara


Komentář