Č. TŘEBOVÁ: 9. 12. od 15:00 se ve studovně muzea uskuteční zasedání zastupitelů města.

Komentář